BOEKBESPREKING

Aannemer in Amsterdam

Jos Lap en Jan Hein Bakker

EEN EEUW WERKEN AAN BIJZONDERE GEBOUWEN
Drie generaties Bakker in de aannemerij

Jan Bakker Bouwgroep, 
272 bladzijden, € 27,75

bestellen: Jan Bakker Bouwgroep

Van allerlei gebouwen en stadswijken kent u misschien de naam van de architect, maar ook die van de ontwikkelaar of de aannemer? Kleine kans. Drie generaties Bakker beschrijft het ontstaan, de bloei en de tegenslagen van het aannemersbedrijf Jan Bakker, dat al een eeuw vormgeeft aan Amsterdam.

Het boek, vlot geschreven en fraai geïllustreerd, neemt de lezer mee van de eerste klus van de oprichter via grote woningbouwprojecten - de Tasmanstraat in de Spaarndammerbuurt, bijvoorbeeld - tot megaprojecten als de bouw van het Wilhelmina Gasthuis en het Nationaal Luchtvaart Laboratorium aan de Anthony Fokkerweg. Prettig is het oog voor de menselijke maat in de vorm van anekdotes, briefjes enzovoort. Toch ontbreekt er iets aan deze jubileumuitgave: de context. Het boek zou aan betekenis hebben gewonnen als per periode het geldende (rijks-) beleid rond bouwen en wonen, en de verhouding met de gemeente, zowel ambtelijk als politiek, kort beschreven waren. Waar legde de rijksoverheid de nadruk op? Hoe reageerden ambtenaren op de bouwplannen? Werd de wethouder ingeschakeld om een knoop door te hakken?

Amsterdam, Rens Smid
In: Ons Amsterdam, 73e jaargang, nummer 1/2 (2021).