Stadsuitbreiding

Lezingen

Geen kans voor starters op de woningmarkt een verschijnsel van deze tijd?

Welnee!
Al in de negentiende eeuw vroegen Amsterdamse raadsleden wat burgemeester en wethouders dachten te gaan doen tegen 'dien vreselijken woningnood'.

Rens Smid geeft regelmatig lezingen over de stadsuitbreiding van Amsterdam vanaf het eind van de negentiende eeuw en laat dan zien dat veel van de knelpunten en omstandigheden van toen nog altijd bestaan.

Interesse in een leerzame en actuele lezing? Neem contact op via het contactformulier